آن جرارد ANN GERARD

یک طراح جواهرات مجذوب جادوی عطر، آن جرارد دو دنیای خود را با یکدیگر تلفیق کرده است. جواهرات در اوج خود به عطر تبدیل می شوند، شریک هر لحظه، آیینه احساسات ما، زینت مخفی...
چهار عطر اول این مجموعه توسط عطرساز و دوست بزرگ برتراند دوشافور ساخته شد، مواد اولیه خود را تراش داده تا وجوه آن ها را به نمایش بگذارد، درخشندگی و شفافیت، او عطرهایی را طراحی کرده است که دیدگاه آن جرارد را ترجمه می کند.
ترکیبات انعطاف ناپذیر در اشرافی ترین مواد، عطرهایی نوآورانه و جاودانه.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی